SLUŽBA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

Ime uposlenika Telefon / Mail / Kancelarija
Mirnes Baltić
PR Menadžer
+387 33 957 178
B F3.9
Nejra Međedović Pamukcu
PR Referent
+387 33 957 177
B F3.9
Azra Spahić-Jasika
PR Referent
+387 33 957 177
B F3.9