POZDRAVNA PORUKA PR SLUŽBE

Mi Vam donosimo informacije!

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) se afirmiše kao regionalni centar obrazovanja kako na Balkanu, tako i šire. Studenti iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i Balkana, ali i cijelog svijeta odlučuju da svoje obrazovanje i specijalizaciju nastave upravo kod nas. No, da bismo na pravilan i adekvatan način privukli i zadržali pažnju mladih ljudi potrebno je komunicirati sa njima, informirati ih, te im pružiti sve potrebne informacije. Odnosi sa javnošću su jako prisutni i u Vašem životu makar Vi i ne obraćali pažnju na sve što PR predstavlja. U ljudskoj prirodi je da svoja shvatanja o većini stvari u životu bazira na onome  šta naše okruženje misli o nečemu.

Privući pažnju, ostaviti dobar utisak, izgraditi povjerenje i dobru reputaciju nije nimalo jednostavna stvar. Za to vam je potrebna izuzetna umjetnost komuniciranja zasnovana na strateški planiranim ciljevima, svakodnevnim aktivnostima, komunikaciji i brizi o svojim ciljnim javnostima, želji da zaslužite istinsko povjerenje i podršku za ono čime se bavite.Za svaku instituciju izrazito važno kvalitetno usklađivanje komunikacije sa svim svojim javnostima; internim i eksternim. Svojim iskustvom iz gotovo svih društvenih, političkih i ekonomskih sektora pružamo adekvatne i formirane kvalitetne informacije o IUS-u u očima drugih.

Naši stručnjaci za odnose s javnošću pripremaju analize, planove za sve situacije. Ugled se stiče teško i mukotrpno, a gubi u samo jednoj pogrešno procijenjenoj kriznoj situaciji.Naša je vizija stvarati i održavati dugoročne odnose,  te planirati i provoditi dosljednu komunikaciju koja će pridonijeti ostvarenju ključnih ciljeva IUS-a.Mi kreiramo kampanje koje promoviraju ideje, proizvode i usluge, a imaju za cilj uspostavu odnosa između Univerziteta i njegovih javnosti. Planiramo, kreiramo i organiziramo predstavljanja poslovnih rezultata, tematskih konferencija, kongresa, vanrednih edukacijai sl.

Naš zadatak je implementirati uspješnu strategiju zasnovanu na konkurentskim prednostima Univerziteta, uz uvažavanje potreba i interesa studenata s ciljem jačanja i osvajanja njihovog povjerenja, kako u BiH, tako i šire. Ako želite saznati više informacija o IUS-u, onda ste na pravom mjestu. PR služba Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) Vam uvijek stoji na raspolaganju.

Pozovite nas i saznajte više.

Služba za odnose sa javnošću IUS-a